En Fa   

بازرگانی خارجی

بازگشت

میگو و خاویار از فرآورده های شیلاتی پرطرفدار می باشند که در اقصی نقاط جهان مشتریان خود را دارند. شناخت بازار و ارتباط موثر و مستمر با مشتریان شرکت جهت ارائه خدمات باکیفیت و ارائه محصولات تازه مطابق با خواست مشتری و بازار هدف از فعالیت‌های اصلی بخش بازرگانی خارجی شرکت می باشد.
همچنین در بخش تامین نیازهای شرکت از قبیل تجهیزات و نهاده ها (مثل خوراک آبزیان) از شرکت ها و تامین کنندگان خارجی نیز بخش بازرگانی وظیفه برقراری ارتباط را برعهده دارد.