En Fa   

تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری

بازگشت

شرکت کاسپین کیان پاد از سال 1387 وارد عرصه پرورش ماهیان خاویاری که با تأکید بر گونه فیل ماهی گردید (تا سال 1390 فعالیت ها در شرکت جهاد نصر حمزه انجام پذیرفت) و در طی فرایند به گزینی نسبت به پرورش حدود 5000 عدد فیل ماهی پرورشی اقدام نموده است و در این راستا فرایند پرورش به صورت مجزا در سایت های ساحلـی و غـیـر سـاحـلـی انجام شـده و از ابـتـدا عـملیـات پلاک گذاری و شناسنامه دار کردن تمامی ماهیان انجام پذیرفت.
این شرکت در سال 1395 مجتمع ماهیان خاویاری استان گیلان را احداث (رحیم آباد- رودسر) و نسبت به انتقال ماهیان موجود به این مجتمع اقدام نمود.

همچنین این شرکت در راستای توسعه این بخش، عملیات احداث مجتمع پرورش ماهیان خاویاری در ساحل دریای خزر در استان مازندران را آغاز که هدف از ایجاد این مجتمع نیز امـکـان تـولیـد 1600 تن گـوشت ماهـی و 30 تن خـاویـــار می باشد. 
این شرکت در سال های اخیر، پرورش سایر گونه های ماهیان خاویاری از جمله سیبری، استرلیاد، قره برون را آغاز و تکمیل لایه های تولید و وارد کردن ماهیان با سنین مختلف را به چرخه تولید ماهیان خاویاری آغاز نموده است.

دستاورد ها

1) استحصال بیش از 1300 کیلوگرم خاویار فیل ماهی (بلوگا) در سال 1397 و نیمه اول سال 1398 
2) ایجاد و بهره برداری از سیستم های نوین برودتی در بهبود و کیفیت خاویار استحصالی
3) دستیابی به فرمول غذایی مناسب ماهیان خاویاری
4) بهره گیری از آخرین دستاورد های پرورش ماهیان خاویاری در جهان
5) بهره گیری از آخرین روش های ارزیابی و سنجش خاویار
6) برنامه ریزی برای تکثیر ماهیان خاویاری (تکثیر بهاره و پاییزه)