En Fa   

خاویار

بازگشت

شرکت کاسپین کیان پاد از سال 1397 تولید خاویار گونه پرورشی فیل ماهی (بلوگا) را آغاز و تا پایان نیمه اول سال 1398 حدود 1300 کیلوگرم خاویار بلوگا استحصال نمود که بخش عمده آن به بازار های جهانی به ویژه اروپا صادر گردیده است.

این شرکت با استفاده از تجارب متخصصان خود و آخرین دستاورد های علمی و اجرائی پرورش ماهیان خاویاری در جهان و رویکرد های دانش بنیان توانست بر روی تولید خاویار با کیفیت مطلوب از جنبه های قطر، رنگ، طعم، بو، قوام و ... دست یابد.
در حال حاضر این شرکت امکان تولید خاویار را با برترین استاندارد های جهانی و بسته بندی مورد تقاضای مشتریان با ظرفیت 1200 کیلوگرم در سال و حداقل 100 کیلوگرم در هر ماه را دارا می باشد.