En Fa   

سردخانه و مرکز عمل آوری خاویار (میرود و شفارود)

بازگشت

استحصال و عمل آوری خاویار به عنوان یک کالای لوکس که تنها با نمک خوراکی عمل آورده می شود و مستقیماً به مصرف مشتری نهایی می رسد، کاری بسیار حساس بوده که تحت نظارت خاویارسازان باتجربه و در مراکر مورد تایید سازمان دامپزشکی و اتحادیه اروپا انجام می پذیرد.
مرکز شفارود در استان گیلان و مرکز میرود در استان مازندران به عنوان دو مرکز باسابقه طولانی و دارای کدهای بهداشتی از سازمان دامپزشکی و اتحادیه اروپا به عنوان طرف های همکاری این شرکت می باشند که ماهی خاویاری آماده استحصال به این مراکز منتقل و با رعایت کلیه اصول بهداشتی، عمل آوری شده و بسته بندی می شوند و به مشتریان داخلی و خارجی عرضه می شوند.