En Fa   

سردخانه و مرکز عمل آوری میگوی کردکوی

بازگشت

سردخانه و مرکز عمل آوری میگوی بهمن گستر طبرستان که با داشتن ظرفیت 25 تن انجماد میگوی با سر در روز و نگهداری 1500 تن میگوی منجمد یکی از بزرگترین و مجهزترین سردخانه های استان گلستان می باشد از سال 1393 تحت اجاره شرکت کاسپین کیان پاد بوده و به منظور عمل آوری، انجماد و نگهداری میگوی برداشتی سایت گمیشان مورد استفاده قرار می گیرد.