En Fa   

صادرات و واردات

بازگشت

از اهداف تعریف شده شرکت کاسپین کیان پاد، ورود به عرصـه صـادرات انـواع محصـولات آبـزی پروری از جمله میگو، خاویار، گوشت ماهیان خاویاری و انواع آبزیان می باشد.
این شرکت عرضه مستقیم (صادرات) خاویار پرورشی و میگو پرورشی تولید خود را به بازار های هدف جهانی در برنامه داشته است و در همین راستا برند سازی را به عنوان مهمترین هدف خود قرار داده است.
این شرکت در حوزه واردات نیز تمرکز بر روی واردات نهاده های مـخـتـلـف آبـزی پـروری از جـمله: مولدین آبزیان، خوراک آبزیان، تجهیزات آبزی پروری و ... را در برنامه کاری خود دارد.