En Fa   

فرآوری و بسته بندی خاویار

بازگشت

شرکت کاسپین کیان پاد به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خاویار در کشور می باشد که با توجه به تولید حدود 650 کیلوگرم خاویار فیل ماهی (بلوگا) در سال 1397 و حدود 650 کیلوگرم در 6 ماهه اول سال 1398، نظارت کاملی بر روند فرآوری و بسته بندی خاویار تـولـیـدی خود در مـراکـز دارای اسـتاندارد های بین المللی (... , HACCP,EC) دارد و با توجـه به درخـواست مشـتـری، خاویـار اسـتـحـصـال شـده را با روش های خاص و در بسته بندی هایی با اوزان مخـتـلـف از 30 گـرم تا 2 کـیـلـوگـرم عرضه می نماید.