En Fa   

طراحی، اجراء و بهره برداری مجتمع های تکثیر و پرورش آبزیان

بازگشت

شرکت کاسپین کیان پاد با دارا بودن یک دهه فعالیت در حوزه های مختلف آبزی پروری و از سویی با توجه به پیشینه شرکت های عمرانی هم گروه خود (گروه جهاد نصر حمزه) و توان فنی و اجرایی کارشناسان شرکت، توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه طراحی، اجراء و بهره برداری از مجتمع های تکثیر و پرورش آبزیان به ویژه تکثیر و پرورش میگو، تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، پرورش ماهی در قفس و ... را دارد.


سایت لاریم